Nieuws

In verband met Corona gaat Agora iedere dag dicht om 17.00 uur. Voor het overige Corona-beleid in Agora zie de "home-pagina".

Minibieb. In Agora vindt u een minibieb. Hier kunt u geheel vrijblijvend boeken lenen of achterlaten.

Jeu de boules. Op het trapveld achter Agora is een jeu de boules-baan aangelegd. Het is de bedoeling dat er veel gebruik van wordt gemaakt.

Wijkagent in Agora. Deze houdt elke eerste woensdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur zitting in Agora. Wegens Corona kan dit anders zijn. Bel voordat u wilt komen, even met Agora (070 3991682).

Boetseren. Altijd al graag in leuke groep willen werken met klei? Een kreatieve bezigheid waar je de mooiste beeldjes en voorwerpen kunt maken. Er is een ervaren docente aanwezig, om je op weg te helpen. Na droging wordt je werkstuk in een keramische oven gebakken en kan het evt.geglazuurd worden. Loop gerust even bij Agora binnen om te zien wat voor moois we maken. Er is nog plaats op maandagmiddag van 13.00 - 15.00 uur.

Schilderen. Op de maandagavond kunt u van 19.30 tot 21.30 u. een schildercursus volgen. Er is nog plaats voor nieuwe cursisten.

Aanmelden voor activiteiten kan via de website, maar doeltreffender is een e-mail aan agora@voorburgwest.nl

Jaarvergadering. Op donderdag 4 november houdt de Wijkvereniging Voorburg-West haar Jaarvergadering. De leden krijgen hiervoor tijdig een uitnodiging.

U kunt ook kantoorruimte in Agora huren. Geschikt voor kleinschalige adviesdiensten, zoals rechtswinkel of sociale zaken..

Vlietzone. Zie de rubriek "wijkbewoners" voor de laatste stand van zaken.

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12


Welkom op de website van de Wijkvereniging Voorburg-West..

Dit is de website van de Wijkvereniging Voorburg-West.

De wijkvereniging, opgericht op 16 juni 1975, heeft volgens haar statuten ten doel: de bevordering van de leefbaarheid in de ruimste zin in de wijk Voorburg-West. De wijkvereniging doet dat door:

- het behartigen van de belangen van de wijkbewoners, bijvoorbeeld met betrekking tot de ruimtelijke ordening. De dreigende aanleg van een "Rotterdamse Baan" over het grondgebied van Voorburg-West was immers de aanleiding voor het oprichten van de wijkvereniging.

- het uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten in Cultureel centrum Agora, waarin ruimte is voor ontmoeting en voor eenmalige of meerdaagse workshops, cursussen en andere activiteiten op het gebied van sport, spel, dans, ontspanning, creativiteit, koken, taal en cultuur voor alle leeftijden.

- het uitbrengen van een wijkkrant. Deze verschijnt eenmaal per jaar in de zomer en bevat, naast algemene wetenswaardigheden, een overzicht van de activiteiten in en rond Agora in het nieuwe seizoen, dat loopt van september tot juli. De wijkkrant wordt bezorgd bij alle inwoners van de wijk en is beschikbaar voor degenen die Agora bezoeken voor een cursus of andere activiteit. Exemplaren van de wijkkrant zijn altijd verkrijgbaar in het cultureel centrum.

- het doen plaatsen van advertenties of persberichten in de lokale kranten om te wijzen op nieuwe activiteiten en andere belangwekkende ontwikkelingen.

Corona-protocol

Tot nader order is Agora iedere dag vanaf 17.00 uur dicht. 

M.i.v. 6 november a.s. verzoeken wij dringend diegenen die niet gevaccineerd zijn of geen negatief testbewijs kunnen overleggen voorlopig af te zien van  een bezoek aan het wijkgebouw. Voorts geldt van af dan, zoals eerder dit jaar, de mondkapjesplicht wanneer u zich door het gebouw beweegt. Houdt ook zoveel mogelijk de afstand van anderhalve meter in acht.

Omdat wij op korte termijn nog niet in staat zijn op elk moment onze bezoekers te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs, hebben wij de aangescherpte maatregelen vooralsnog vorm moeten geven als een dringend verzoek. Wij spreken u daarbij uitdrukkelijk aan op uw eigen verantwoordelijkheid in deze. Het gaat niet alleen om uw eigen gezondheid maar ook om die van uw medecursisten!

.

 


Activiteiten
Een overzicht van alle activiteiten vindt u onder de knop "activiteiten". Daarnaast zijn er knoppen voor de verschillende soorten van activiteiten. Onder de knop "toelichting" vindt u een toelichting op de activiteiten en een lijst van data waarop Agora gesloten is. U kunt zich aanmelden voor een activiteit via de knop "aanmelden", maar een e-mail sturen naar agora@voorburgwest.nl is doeltreffender. Ook degenen die in het vorige jaar een cursus volgden en deze willen voortzetten, worden verzocht zich daarvoor uitdrukkelijk aan te melden.

Huur van Cultureel centrum Agora

U kunt de afzonderlijke ruimten in het cultureel centrum huren; er zijn lokalen voor het geven van cursussen, maar er is ook kantoorruimte voor kleinschalige adviesdiensten. Verder is ook heel Agora op aanvraag te huur, onder meer de eerste zondag van de maand. Klik op de knop zalen verhuur voor meer informatie.